Tips från coachen

Ha en plan, ju enklare desto bättre. Istället för att alla börjar virra omkring efter ett lämpligt skydd när spelet börjar så bör alla veta var de skall gå samt var de skall försöka ta sig under spelets gång.

Sprid ut laget. Om ni sitter i en klunga blir ni enkla stora mål. Sprider ni ut er kan ni däremot ha kontroll över ett större område samt försöka omringa motståndarna.

Håll reda på flankerna. I stort sett alla genombrott sker på flankerna. Håll därför ett bra flankförsvar.

Lär er att retirera. Man tjänar ingenting på att sitta kvar om man har ett dåligt läge eller märker att man håller på att bli omringad. Backa då istället och försök att markera(träffa)motståndarna då de byter position för att följa efter.

När spelet börjar, försök att vinna så mycket av banan som möjligt. Det vill säga spring så långt ni kan innan ni går ner i skydd.

Kommunicera. Se till att det egna laget vet vad som sker på spelplanen. Hjälp varandra.

Koncentrera eran “eld”. Om ni är flera som försöker markera en spelare från olika håll har han mindre chans att skydda sig från att bli träffad.