Utrustning / Säkerhet / Regler

Inom paintball kan man säga att det finns två olika sorters regler: Spelregler och säkerhetsregler. Spelreglerna talar om vad spelet på planen går ut på, tex hämta en flagga eller försöka markera ut varandra(se mer under spelscenarion).Säker- hetsreglerna brukar man säga är tre till antalet.

1. Man får inte under några omständigheter ta av sig masken på spelområdet.
2. Säkerhetsavståndet är satt till 10 m. Dvs du får inte avfyra din markör mot någon annan närmare än 10 m då utgångshastigheten är ca 100 m/s.
3. Markören får inte lämna spelplanen. Den ska förvaras på anvisad plats sk safety zone.

Det går ej att spela paintball utan säkerhetsutrustning. Det viktigaste skyddet är masken. Godkända paintballmasker har tjocka bussningsupphägda linser som klarar enorma anslagskrafter, många har även dubbelglas för att förhindra imma.

Camp Emma använder sig av dessa masker för att varje deltagare ska slippa ett irritationsmoment som imma på linsen samt att kunna prestera så maximalt som möjligt. För att smälta in i skogsmiljön använder sig lagen av olika camouflage- dräkter. Det finns även handskar till förfogande.