Vad krävs av dig/er för att få spela?

  • Minst 18 år. Dock tillåter vi deltagare från 15 år med föräldrars godkännande. Detta ska vara skriftligt (mejl och sms funkar).
  • Minst 10 st deltagare då det är en stor bana, 12 000 kvm. Det går att vara färre men då tar vi betalt för de som saknas upp till 10 pers. Ex: är ni 8 st som vill spela tar vi betalt för 2 extra. 300 kr x 2=600 kr alt 400 kr x 2=800 kr.
  • Avbokning sker minst 2 dygn innan överenskommen beställning. Görs ej detta debiteras ansvarig beställare 1000 kr. Av förekommen anledning begär vi ALLTID beställarens personnummer.
  • Allt spel sker på egen risk.